วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อมีประสบการวิชาชีพ


ชื่อ กษิดิศ ชุณห์วิจิตรา

kasidat chunvijitra

เอก ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อมีประสบการวิชาชีพชื่อ กษิดิศ ชุณห์วิจิตรา
kasidat chunvijitra

เอก ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปี 1
[บางครั้งเราก็ท้อ]